Rodičia si často položia otázku, či je ich dieťa nadané, alebo len bystré, pretože už v predškolskom veku bolo veľmi zvedavé. Zaujíma ho všetko - cez vesmír, živočíchy až po dopravu. Na odpoveď dieťaťu musia rodičia mnohokrát siahnuť po encyklopédii alebo internete. Aj tak majú dojem, že mnohé veci ich dieťa už vie. V škôlke sa samostatne naučilo čítať, písať a počítať. Všetko aktívne pozoruje a bolo a je k sebe veľmi kritické. Baví ho učenie, veci nenapodobňuje, ale samo vytvára originál. Ak hovorí o niečom čo ho zaujíma, všetko intenzívne prežíva. Radšej vyhľadáva komunikáciu s dospelými, ako s deťmi. Máva ťažko realizovateľné nápady. Vie si všetko odôvodniť a zovšeobecniť. Nerado sa podriaďuje príkazom. Všetko sa mu musí vysvetľovať. Chce byť vo všetkom najlepšie a ťažko sa zmieruje s prehrou...


           Príďte včas, lebo dieťa z problémov samé            nevyrastie!