Máte príliš nepokojné dieťa? JEHO SPRÁVANIE DOSTANEME POD KONTROLU!

K hyperkinetickým poruchách  radíme  okrem  iného  aj  ADHD (Attention  deficit  hyperactivity disorder). Jedná   sa   o  poruchu  pozornosti, ktorá  je  spojená  s  hyperaktivitou.  Môžeme  ju pozorovať už v prvých piatich rokoch života dieťaťa. Táto porucha  pretrváva aj v dospelosti a jej hlavným znakom je nepozornosť, hyperaktivita a impulzivita. Príčina ADHD je organická, ide  o ľahké poškodenie mozgu. Svoje miesto tu zohráva aj genetická zložka (dedičnosť) a iné.

Príbeh:
U dieťaťa s ADHD pozorujeme, že je nadmerne nepokojné, pobehuje sem a tam. Neobsedí na jednom mieste, stále sa vrtí, obzerá dookola, nevydrží pri žiadnej činnosti. Odbieha od jedného k druhému, ľahko sa dá čímkoľvek vyrušiť – je ako živé striebro, má oči všade. Pre takéto dieťa je ďalej príznačné, že veľa rozpráva, skáče druhým do reči, nie je schopné vypočuť si otázku dokonca a taktiež nedokáže čakať s odpoveďou. Prejavuje sa hlučne a svojou hlasnou vravou ruší ostatných okolo. Ťažkosti má so sústredením a udržaním pozornosti. Zdá sa, akoby nepočúvalo, čo sa mu hovorí
.
           Príďte včas, lebo dieťa z problémov samé            nevyrastie!