Do spektra autistických porúch sa zaraďuje aj Aspergerov syndróm. V tomto prípade má jedinec úroveň intelektových schopností minimálne v pásme priemeru, častejšie však nadpriemeru. Vyznačuje sa výnimočnými schopnosťami (ostrovčekovitými), ktoré poukazujú na autistické kognitívne špecifiká. Tieto schopnosti sú výsledkom hyperkoncentrácie, hypersenzitivity, perseveračných tendencií, ťažkostí v odklonení pozornosti od obľúbených repetitívnych záujmov a aktivít. Pri Aspergerovom syndróme nie je oneskorená reč ani kognitívny vývin, ale tak ako pri autizme sa vyskytuje narušená oblasť sociálnej interakcie a obmedzené repetitívne vzorce správania a záujmov.

Príbeh:
Naše dieťa síce múdro rozpráva, ale nedá sa s ním o hocičom porozprávať. V rozhovore skĺzne k svojím obľúbeným témam a vôbec mu nevadí, že už to všetci okolo počuli. Má vedomosti, ako vedec – je ako chodiaca encyklopédia. Fascinujú ho čísla, počítanie s nimi, ale pritom má problém porozumieť slovnej úlohe. Najväčšie problémy má v škole, pretože učiteľom tyká. Nosí domov poznámky za nevhodné správanie, neustále vyrušuje, neplní si školské povinnosti. Ľudia z jeho okolia vidia, že je iný. Nechápu ho a ťažko si hľadajú cestu k nemu. Zároveň očakávajú od neho zmenu v správaní, čo je v jeho situácii priam nemožné.           Príďte včas, lebo dieťa z problémov samé            nevyrastie!