Dieťa v období troch rokov života začína aktívne komunikovať prostredníctvom hovorenej reč
i. Napriek tomu, že vývin každého dieťaťa je individuálny, toto obdobie je považované za tzv. hranicu fyziologickej bezrečnosti. Ak dieťa v tomto období nehovorí vôbec, alebo používa len jednotlivé slová, resp. hovorí nesprávne je nevyhnutné, aby rodičia vyhľadali špecializovanú odbornú pomoc, pretože niekedy tieto prejavy narušenia v oblasti reči signalizujú existenciu inej poruchy, alebo postihnutia.

Príbeh:
Veľmi ťažko sa zmierujem s tým, že moje dieťa nekomunikuje a nevníma okolitý svet všetkými zmyslami, ako ostatné deti. Vidím, že žije životom chudobnejším na podnety. Často hľadáme s dieťaťom rôzne podoby komunikácie. Získanie dôvery pri nadväzovaní vzťahov s inými je pre neho veľmi náročné. Preto ho musím často k tomu motivovať. Všimla som si, že pri podcenení motivácie, dieťa vníma, ako sa s ním okolie zdráha komunikovať. Potom sa správa utiahnuto, alebo sa hnevá na všetkých okolo..
.


           Príďte včas, lebo dieťa z problémov samé            nevyrastie!